Historikk

Opprettelse av eget borettslag

Fredrikstad bystyre vedtok i møte 12. november 1975 å feste bort Minebergetområdet til FOBBL. Forutsetningen var at FOBBL skulle danne borettslag av området.

Reguleringsplanen for området ble stadfestet av fylkesmannen 11. januar 1977 etter først å ha vært godkjent av Fredrikstad bystyre. Følgende tre borettslag ble opprettet; Mineberget Borettslag a/l (terasseblokker), Gamlebyveien Borettslag a/l (rekkehus) og Borgarveien Borettslag a/l (rekkehus).

Styre og formål for stiftelse

Disse tre borettslagene ble registrert ved Byfogden i Fredrikstad 16. juni 1977 etter at de var kontorstiftet av FOBBL med følgende styre:

  • Formann: Haakon Strømsæther
  • Styremedlem: Birger Jacobsen
  • Styremedlem: Finn A. Bache
  • Styremedlem: Ragnvald Tindlund
  • Styremedlem: K. O. Ihlen
  • Revisor: A. W. Fenstad

Stiftelsesvilkårene fastslo følgende: "Borettslaget skal ha til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved å erverve eller forestå oppføring av boligbygg og leie ut boligene i slike bygg til andelseierne".

På disse historikksidene finnes det originaltegninger og nøkkeltall fra den originale brosjyren, samt bilder og annen informasjon velvillig utlånt fra FOBBL.

Søk på sidene

Innlogging

Registrerte brukere får tilgang til all informasjon og en egen side med dokumenter som kan lastes ned. Det er kun beboere i borettslaget som får bruker og passord til hjemmesiden.